Kørepenge: Høj sats  Kr.3,56 pr.km  
  Lav sats Kr.1,98 pr. km 
 
Kontingent for 2017 Landsforeningen   kr.290,00
  Kredsen kr. 120,00
 
Træneruddannelse: Grundmodul Kr. 2.500,00
  DcH modul Kr. 1.250,00
  AG modul Kr. 2.000,00
  Rally modul Kr. 1.250,00
  Familiehunden Kr. 1000,00